Zit het onderdeel wat u zoekt er niet tussen?             Bel ons op : 0527-203484

Welkom bij BemuParts.nl                                          Al onze prijzen zijn exc. BTW

0 items: € 0,00

Alles uit voorraad leverbaar!

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsgegevens:

BemuParts is onderdeel van:

Bemu BV.

 

Bemu trekkerspecialist

Expansie 5

8316 GB Marknesse

Netherlands

 

E-Mail: info@bemumarknesse.nl

Tel.Nr.: 0527-203484

Fax.Nr.: 0527-203472

 

KvK Nr.:    39043326 0000

BTW Nr.:  NL819285109B01

Iban Nr.:   NL81 INGB 0662 7695 89

www.bemumarknesse.nl

 

 

Privacy Policy:

Privacy verklaring

Bemuparts respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Bemuparts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Bemuparts gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

• Om het winkelen bij Bemuparts zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

• Als u bij Bemuparts een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

• Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Bemuparts zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Bemuparts dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

 

Algemene Voorwaarden:

Algemene voorwaarden van bemuparts. Onderdeel van Bemu Bv.

1.Algemeen

1.1 Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Bemuparts behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

2.Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 De levertijd is binnen 5 werkdagen thuis.

2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.Annuleren van de order

Als u toch van uw bestelling wilt afzien, dan kunt u de bestelling kosteloos annuleren. U moet dit dan doen voordat de bestelling is verzonden. Als de bestelling al verzonden is, en u wilt deze alsnog annuleren dan zult u de verzendkosten van het retour zenden zelf moeten betalen. Ook de reeds door ons gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

 4.Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in euro exclusief BTW en excl. verzendkosten.

4.3 Betaling geschied binnen 14 dagen na verzending van de bestelde producten. Als er na 14 dagen geen betaling van het volledige bedrag is overgemaakt is Bemuparts genoodzaakt een incassoprocedure in gang te zetten en waar de gemaakte incassokosten voor rekening koper zullen zijn.

4.4 Product blijft eigendom van Bemuparts tot het volledig openstaande bedrag betaald is.

5.Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen Bemuparts en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Bemuparts op haalbaarheid is beoordeeld.

5.2 Bemuparts behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

6.Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite Bemuparts gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 7.Geschillen

7.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

7.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Bemuparts is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

7.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

8.Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Bemuparts uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.

8.2 Bemuparts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

8.3 Bemuparts is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.

8.4 De opdrachtgever vrijwaart Bemuparts uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.

9.Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bemuparts en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij Bemuparts er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

10.Garantie

10.1 Alle producten waarbij een garantie termijn van toepassing is wordt vermeldt bij het desbetreffende product. Is dit niet vermeld dan geldt er geen garantie termijn voor het desbetreffende product.